Kinesitherapie

Kinesitherapie

Om je een efficiënte en doelgerichte behandeling te geven, starten we met een uitgebreid onderzoek. Aan de hand van een vraaggesprek, allerlei testen, en eventueel medische beeldvorming (RX, MRI,…), wordt getracht een accuraat beeld te krijgen van de onderliggende klachten. We bespreken samen het revalidatieproces, en herevalueren bij elke behandeling je letsel.

Naast het behandelen van de oorzaak van je klachten, krijg je advies en oefen je in de praktijk. We geven je ook een thuisprogramma mee, om zo je symptomen onder controle te houden en te vermijden dat deze klachten zouden terugkeren. Kortom, samen werken we actief aan jouw gezondheid.

 

Praktisch

Bij een eerste afspraak breng je best volgende zaken mee:

  • doktersvoorschrift 
  • klevertje van het ziekenfonds
  • identiteitskaart
  • verslagen en resultaten van medische onderzoeken
  • losse kledij 

Algemene kinesitherapie

  Behandeling van acute en chronische klachten van het bewegingsapparaat, en revalidatie na een operatie. Je kan bij ons terecht voor: rug...

Sportkinesitherapie

  Een sportletsel van zowel de recreatieve als de competitiesporter, vraagt naast de behandeling van het letsel ook een preventieve aanpak en...

Beweging

under construction

Pre -en postnatale kinesitherapie

  Bij prenatale kinesitherapie overlopen we gedurende 2 à 3 sessies ergonomische houdingen en geven we tips en informatie rond de...

Tarieven

Als geconventioneerd kinesitherapeut wordt er gewerkt met de officiële tarieven die het RIZIV oplegt.

Na elke behandeling wordt contant afgerekend of via een mobiele betaalapp.

Het getuigschrift kan tussentijds en op het einde van de verstrekkingen opgemaakt en meegegeven worden.

De terugbetaling verloopt via jouw mutualiteit, hoeveel je terugkrijgt hangt af van je pathologie en je sociaal statuut.

css.php