Kinesitherapie

KINESITHERAPIE

Om je een efficiënte en doelgerichte behandeling te geven, starten we met een uitgebreid onderzoek. Aan de hand van een vraaggesprek, allerlei testen, en eventueel medische beeldvorming (RX, MRI,…), wordt een accuraat beeld van de onderliggende klachten bekomen. We bespreken samen het revalidatieproces, en herevalueren bij elke behandeling je letsel.

Naast het behandelen van de oorzaak van je klachten, krijg je advies en oefen je in de praktijk. We geven je ook een thuisprogramma mee, om zo je symptomen onder controle te houden en te vermijden dat deze klachten zouden terugkeren. Kortom, samen werken we actief aan jouw gezondheid.

 

Praktisch

Bij een eerste afspraak breng je best volgende zaken mee:

  • doktersvoorschrift
  • klevertje van je ziekenfonds
  • identiteitskaart
  • verslagen en resultaten van medische onderzoeken
  • losse kledij

Algemene kinesitherapie

Behandeling van acute en chronische klachten van het bewegingsapparaat, en revalidatie na een operatie.

Je kan bij ons terecht voor:

  • rug- en nekklachten (lage rugpijn, blokkades, cervicobrachialgie,..)
  • perifere klachten (tenniselleboog, enkeldistorsie,…)
  • postoperatief (prothese, kruisband, meniscus, breuken,…)
  • chronische pathologieën (CVA, fibromyalgie, Parkinson,…)

Sportkinesitherapie

Een sportletsel van zowel de recreatieve als de competitiesporter, vraagt naast de behandeling van het letsel ook een preventieve aanpak en herconditionering.

We zorgen daarom voor een individueel aangepaste begeleiding voor jouw sport en jouw niveau.

Pre- en postnatale kinesitherapie

Bij prenatale kinesitherapie overlopen we gedurende 2 à 3 sessies ergonomische houdingen en geven we tips en informatie rond de zwangerschap, arbeid en bevalling. Hier komen voornamelijk ademhalingstechnieken en relaxatieoefeningen aan bod, alsook het correct aanspannen van de bekkenbodemspieren. Indien nodig, kunnen nog extra sessies voorzien worden ter behandeling van bv. bekkeninstabiliteit, lage rugpijn, … . 
De postnatale kinesitherapie wordt opgestart 6 à 8 weken na de bevalling. We richten ons vooral op bekkenbodemtraining, stabilisatieoefeningen voor de romp (core–stability) en algemene conditietraining.

Bewegen in groep

Bewegen is het natuurlijkste wat er is, en toch vermindert dit met de jaren. In deze lessen leer je opnieuw je bewegingsmogelijkheden ontdekken en benutten. Je krijgt meer kracht, mobiliteit, uithouding, en… een betere gezondheid.

Tarieven

Als geconventioneerd kinesitherapeut wordt er gewerkt met de officiële tarieven die het RIZIV oplegt.

Na elke behandeling wordt contant afgerekend of via een mobiele betaalapp.

Het getuigschrift kan tussentijds en op het einde van de verstrekkingen opgemaakt en meegegeven worden.

De terugbetaling verloopt via jouw mutualiteit, hoeveel je terugkrijgt hangt af van je pathologie en je sociaal statuut.